Bad coding in some places in the Polish installer

Hi,

There is bad coding in some places in the Polish installer.

?Start? - I do not know if it's a mistake or if it's supposed to be like that.

During uninstallation.

Please correct the coding in the Polish language installer.

Thanks for pointing. Can you review the following strings and correct them where necessary?

Zaznacz, czy instalujesz wersję zwykłš czy przenonš

Instalacja przenona

Zainstaluj Mp3tag tylko dla siebie. Wszystkie dane konfiguracyjne zapisane będš w folderze apllikacji, rejestr nie zostanie zmodyfikowany.

Skrót w menu Start

Czy chesz usunšć pliki z ustawieniami z $APPDATA\Mp3tag?

Corrected text:

Zaznacz, czy instalujesz wersję zwykłą, czy przenonśną.

Instalacja przenośna

Zainstaluj Mp3tag tylko dla siebie. Wszystkie dane konfiguracyjne zapisane będą w folderze apllikacji, rejestr nie zostanie zmodyfikowany.

Skrót w menu Start

Czy chesz usunąć pliki z ustawieniami z $APPDATA\Mp3tag?

Almost. You have one typo and a stylistic error, plus it could have been more informative

Zaznacz, czy instalujesz wersję zwykłą, czy przenośną.

Instalacja przenośna

Zainstaluj Mp3tag tylko dla siebie. Wszystkie dane konfiguracyjne zapisane będą w folderze apllikacji, a rejestr systemu nie zostanie zmodyfikowany.
[...]

@Florian

Definitely corrected text:

Zaznacz, czy chcesz zainstalować wersję zwykłą, czy przenośną.

Instalacja przenośna

Zainstaluj Mp3tag tylko dla siebie. Wszystkie dane konfiguracyjne zapisane będą w folderze aplikacji, rejestr nie zostanie zmodyfikowany.

Skrót w menu Start

Czy chcesz usunąć pliki z ustawieniami z $APPDATA\Mp3tag?

1 Like

Fixed with Mp3tag v2.94c.

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.