Dutch translation missing strings


#1

Translation complete :slight_smile: Thanks, @Jaap-Jan!


#2
_C_WIZARD_TRACKS_DESC Track- en schijfnummers toewijzen
_C_WIZARD_TRACKS_DISC_BEGIN Begin met schijfnummer
_C_WIZARD_TRACKS_DISC_LEADINGZEROS Voorloopnullen voor schijfnummers (01, 02, ...)
_C_WIZARD_TRACKS_DISC_SAVETOTAL Totaal aantal schijven opslaan
_C_WIZARD_TRACKS_DISCNUMBER Schijfnummer
_C_WIZARD_TRACKS_TRACKNUMBER Tracknummer
_M_STR_UPDATE_OPT_CHECK_RELEASENOTES Uitgaveopmerkingen voor nieuwe versies weergeven

Additionally, I found the following untranslated strings:

_C_ABORTING Bezig met afbreken...
_C_CANCELING Bezig met annuleren...
_C_MNU_VIEW_FILTER_AUTOAPPLY Filter automatisch toepassen
_C_OPT_ADVANCED_LISTCHAPTERS Hoofdstukken als losse bestanden tonen
_C_OPT_GEN_CHK_KEEPMOVEDFILES Verplaatste bestanden in bestandslijst houden
_C_OPT_LIB Bibliotheek
_C_OPT_LIB_CHK_ENABLE Bibliotheek inschakelen
_C_OPT_LIB_CHK_RESTRICT Alleen in deze mappen
_C_OPT_LIB_CLEANUP Bibliotheek opschonen
_M_STR_ACTION_EXPORTCOVER_TYPES Alleen covers met bepaald type exporteren
_M_STR_CUSTOMIZE Aanpassen...
_M_STR_DEFAULTVALUE Standaardwaarde
_M_STR_FIELDSIZE Lengte van veld
_M_STR_FIELDROWS Rijen
_M_STR_SB_CLEANUPDATABASE Bestanden verwerken ... (1) of (2) ((3) opgeschoond)
_M_STR_SB_CLEANUPDATABASE_BINARIES Verweesde digitale bestanden opschonen
_M_STR_SB_CLEANUPDATABASE_COVERS Verweesde covers opschonen
_M_STR_SB_CLEANUPDATABASE_NONLIBFILES Bibliotheek- ongerelateerde bestanden opschonen
_M_STR_SIZE_LARGE Groot
_M_STR_SIZE_MEDIUM Gemiddeld
_M_STR_SIZE_NORMAL Normaal
_M_STR_SIZE_SMALLER Kleiner
_M_STR_SIZE_SMALL Klein
_M_STR_STRIPCHAPTERSMP4 MP4 hoofdstukken verwijderen

And I have one improved translation

_C_WIZARD_TRACKS_SAVETOTAL Totaal aantal tracks opslaan

#3

Thank you!

I'll include it with the next release :slight_smile:


#4

Just viewed my emails and saw more translation was needed but Jaap-Jan was ahead of me.
Not that I mind, he's doing an excellent job :wink: