Norwegian translation missing strings

#1

Translation complete :slight_smile:

Thanks a lot, @zappaphone!

1 Like

#2

Here are the translated strings and some corrected translations as well. I have attached the .lng file in a zip archive.

Some of the words are the same in English and Norwegian, like Metadata, Normal, Medium, Album, Filter and Format:

SLangErrCatch Kjøretidsfeil\n\nFil:\t{1}\nLinje:\t{2}\n\nProgrammet støtte på et uventet unntak og er i en udefinert status. Vennligst lukk programmet og send filen\n\n{3}\n\nog en detaljert feilbeskrivelse til vår kundestøtte\n\nE-post: support@mp3tag.de
SLangErrCheck Kjøretidsfeil\n\nFil:\t{1}\nLinje:\t{2}\nUttrykk:\t{3}\nKode:\t0x{4}\n\nProgrammet støtte på et uventet unntak og er i en udefinert status. Vennligst lukk programmet og send filen\n\n{5}\n\nog en detaljert feilbeskrivelse til vår kundestøtte\n\nE-post: support@mp3tag.de
_C_ABORTING Avbryter...
_C_CANCELING Avbryter...
SLangErrHelpBrowserIsNotAvailable Mp3tag kunne ikke ĂĄpne hjelpen i standard nettleser.
SLangErrHelpTopicIsNotAvailable Hjelpetemaet er ikke tilgjengelig.\n\n» Vennligst kontakt vår kundestøtte.\n\nE-post: support@mp3tag.de
SLangMsgFirstSteps Vennligst bruk litt tid til å bli vant med de første trinnene.
SLangWrnStartLogging Du har startet opp {1} med FLOG1 parameteret. Dette parameteret brukes til feilsøking.\n\nVil du starte loggingen?
_C_DLG_CDDBCONFIRM_CAPTION Liste over søkeresultater...
_C_DLG_CDDBCONFIRM_CHK_DISCID2 Kopier disk-IDen til DISCID-feltet
_C_DLG_CDDBSTYLE_RD_ENTER tast inn
_C_DLG_CDDBSTYLE_STC_TOP freedbID...
_C_MNU_CON_TTF &Merke - Filnavn\tALT+1
_C_MNU_EXTRA_OPTIONS &Innstillinger...\tCtrl+O
_C_MNU_EXTRA_TRACKWIZARD Auto-nummereringshjelper...\tCtrl+K
_C_MNU_FILE_ADD Legg til mappe...
_C_MNU_FILE_PLAYLIST Last inn spilleliste / .cue fil...
_C_MNU_FS_REMALL_MSG Er du sikker pĂĄ at du vil fjerne alle elementer?
_C_MNU_VIEW_COLUMNS &Tilpass kolonner...
_C_MNU_VIEW_FILTER_AUTOAPPLY Filtrer automatisk
_C_MNU_SB_ACTIONS Benytter brukerdefinerte handlinger (konverter stor bokstav, erstatt tekst, o.a) pĂĄ de valgte filene.
_C_MNU_SB_EDIT_COPY Kopier tekstutvalget eller merkene til den valgte filen til utklippstavlen.
_C_MNU_SB_EDIT_CUT Klipp ut tekstutvalget eller merkene til den valgte filen til utklippstavlen.
_C_MNU_SB_FILE_CDDB Hent informasjon om den innsatte lyd-CDen eller valgte lydfiler gjennom en internett tilkobling.
_C_MNU_SB_FILE_FREEDBINDEX Opprett en lokal freedb-indeksdatabse for å søke gjennom freedb lokalt.
_C_MNU_SB_FILE_PLAYLIST Laster inn en spilleliste.
_C_MNU_SB_HELP_FINDER Vis hjelp.
_C_MNU_SB_VIEW_ID3 Vis/skjul merkepanelet.
_C_OPT_ADVANCED_LISTCHAPTERS Vis kapitler som separate filer
_C_OPT_FMT_CASE Konverter stor bokstav
_C_OPT_FMT2_CASE Sammenlign (ogsĂĄ store og smĂĄ bokstaver)
_C_OPT_GEN_CHK_GRID Vis linjer i filvisningen
_C_OPT_GEN_CHK_KEEPMOVEDFILES Behold filer som er flyttet i filvisningen
_C_OPT_LIB Bibliotek
_C_OPT_LIB_CHK_ENABLE Aktiver Bibliotek
_C_OPT_LIB_CHK_RESTRICT Bare inkluder følgende mapper
_C_OPT_LIB_CLEANUP Rydd Bibliotek
_C_OPT_TAGS_NOIMG &Ikke vis det første bildet fra filmappen som albumomslag
_C_TT_PLALL Lag en spilleliste av alle filer
_C_WIZARD_TRACKS_BEGIN Start fra spornummer:
_C_WIZARD_TRACKS_DESC Tildel spor- og platenumre
_C_WIZARD_TRACKS_DISC_BEGIN Start fra platenummer
_C_WIZARD_TRACKS_DISC_LEADINGZEROS Ledende nuller for platenumre (01, 02, ...)
_C_WIZARD_TRACKS_DISC_SAVETOTAL Lagre totalt antall plater
_C_WIZARD_TRACKS_DISCNUMBER Platenummer
_C_WIZARD_TRACKS_RESETFOLDERS Tilbakestill telleren for hver mappe
_C_WIZARD_TRACKS_SAVETOTAL Lagre totalt antall spor
_C_WIZARD_TRACKS_TRACKNUMBER Spornummer
_M_ERR_CDDB_PARSER Spørringen ga ingen resultater.
_M_ERR_OPT_CDDB_NOPORT Vennligst skriv inn portnummeret til en freedb-tjener.
_M_ERR_RENAME_FILE Filen \"{1}\" kan ikke endre navn til \"{2}\".
_M_ERR_WRITE_FILE Filen \"{1}\" kan ikke ĂĄpnes for skriving.
_M_LOG_FMT_FNAME {1} av {2} filer har fĂĄtt nytt navn.\n
_M_LOG_PL_SEL Spillelisten \"{1}\" ble opprettet utifra de ({2}) valgte filene.
_M_LOG_TTF {1} av {2} filer fikk nytt navn.
_M_STR_ACTION_CODEPAGE Konverter kodesett
_M_STR_ACTION_CODEPAGE_DESC Kodesett
_M_STR_ACTION_REGEXP_MATCH Erstatt samsvar med
_M_STR_ACTION_SPLITFIELDS Del opp felt etter skilletegn
_M_STR_AUTHOR Forfatter
_M_STR_BACK < &Tilbake
_M_STR_BYTES byte
_M_STR_CUSTOMIZE Tilpass...
_M_STR_DEFAULTVALUE Standardverdi
_M_STR_FIELDSIZE Feltstørrelse
_M_STR_FIELDROWS Rader
_M_STR_FILTER Filte&r:
_M_STR_FMT_CAPITAL store og smĂĄ bokstaver
_M_STR_FMT_HIGH store bokstaver
_M_STR_FMT_LOW smĂĄ bokstaver
_M_STR_MSGPASTE Vil du virkelig lime inn innholdet i utklippstavlen som de nye merkene til de valgte filene?
_M_STR_NETWORKING Nettverk
_M_STR_NEXT &Neste >
_M_STR_SAVECONFIG Innstillingene dine er lagret til '{1}'.\n\nFor ĂĄ gjenopprette dine innstillinger, pakk ut arkivet til\n\"{2}\".
_M_STR_SB_CLEANUPDATABASE Bearbeider filer ... {1} av {2} ({3} utført)
_M_STR_SB_CLEANUPDATABASE_BINARIES Rydder foreldreløse binærfiler
_M_STR_SB_CLEANUPDATABASE_COVERS Rydder foreldreløse omslag
_M_STR_SB_CLEANUPDATABASE_NONLIBFILES Rydder filer som ikke er tilknyttet biblioteket
_M_STR_SEPARATOR Skilletegn
_M_STR_SIZE_LARGE Stor
_M_STR_SIZE_MEDIUM Medium
_M_STR_SIZE_NORMAL Normal
_M_STR_SIZE_SMALLER Mindre
_M_STR_SIZE_SMALL Liten
_M_STR_UPDATE_OPT_CHECK_RELEASENOTES Vis versjonsmerknader etter installasjon av ny versjon
_M_STR_UPDATENOTAVAILABLE Du bruker den siste versjonen, {1}.\n\nEn oppdatering er ikke tilgjengelig.
_M_TP_CVR_NEW &Legg til omslag...
_M_TP_CVR_SAVE &Pakk ut omslag...
_M_TP_EXP_SAVE Lagre oppsettet...

Norwegian.zip (9.5 KB)

1 Like

#3

That's just great — thanks a lot!

1 Like